Zhi Zi; Gardenia Fruit; Fructus Gardeniae (5:1/40 bags) 梔子