Ze Xie; Alisma Rhizome; Rhizoma Alismatis (5:1/100g) 澤瀉