Xiao Cheng Qi Pian; Digest Ease (Dozen/12 bottles) 小承氣片