Xiao Chai Hu Tang (5:1); Minor Bupleurum Decoction 小柴胡湯