Xiang Sha Yang Wei Wan (1 dozen/ 12 bottles) 香砂養胃丸