Tong Qiao Huo Xue Pian/Blood Stasis Aid (Dozen/12 bottles) 通竅活血片