Tong Qiao Huo Xue Pian/Blood Stasis Aid (12 tablets/bottle) 通竅活血片