Shi Quan Da Bu Pian; Qi & Blood Tonic (Dozen/12 bottles) 十全大補片