Shen Tong Zhu Yu Tang (5:1); Cnidium & Notopterygium Combination 身痛逐瘀湯