Shan Zha Jiang Zhi Pian;Lipid & Phlegm Dispel (Dozen/12 bottles) 山楂降脂片