Qiang Huo Sheng Shi Tang (5:1); Notopterigium Combination 羌活勝濕湯