Pi Fu Bing Shi Du Pian/Eczema Clea (Dozen/12 bottles) 皮膚病濕毒片