Niu Xi (Huai); Achyranthes Root; Radix Achyranthis Bidentatae (5:1/100g) 淮牛膝