Mu Xiang Shun Qi Pian/Qi Smooth for Stomach (Dozen/12 bottles) 木香順氣片