Mu Dan Pi; Moutan Bark/Cortex Moutan (5:1/40 bags) 牡丹皮