Liu Wei Di Huang Tang (5:1) ; Rehmannia Six Formula 六味地黃湯