Lian Xu; Lotus Stamen; Stamen Nelumbinis (5:1/100g) 蓮鬚