Jing Fang Bai Du San (5:1); Decoction of Schizonepetae & Notopterygii 荊防敗毒散