Jin Qian Cao; Lysimachia; Herba Lysimachiae (5:1/40 bags) 金錢草