Jin Qian Cao; Lysimachia; Herba Lysimachiae (5:1/100g) 金錢草