Gui Zhi Long Gu Mu Li Tang (5:1) ; Cinnamon & Dragon Bone Combination 桂枝龍骨牡蠣湯