Ge Xia Zhu Yu Tang (5:1) ; Dang Gui & Corydalis Combination 膈下逐瘀湯