Di Fu Zi; Kochia Fruit; Fructus Kochiae (5:1/100g) 地膚子