Dang Gui Shao Yao San (5:1/100g); Dang Gui & Peony Formula 當歸芍藥散