Chuan Xin Lian Kang Yan Pian/Inflan Reduce (200 tablets/bottle) 穿心蓮片