Cao Guo; Tsaoko Fruit; Fructus Tsaoko (5:1/100g) 草果