Bai Ji; Bletilla Rhizome; Rhizoma Bletillae (1:1/40 bags) 白芨